Pomurske mlekarne: Imenovana nova nadzornika

Pomurske mlekarne: Imenovana nova nadzornika
Na včerajšnji vsega pol ure trajajoči skupščini delničarjev Pomurskih mlekarn so bile vse predlagane točke sprejete soglasno. Tako so se delničarji seznanili šele s predlanskim letnim poročilom, saj je bila družba s 135 zaposlenimi v postopku prisilne poravnave, ki ga je nedavno uspešno končala. Ptujsko revizijsko družbo Auditor so imenovali za revizijo lanskega poslovanja, saj naj bi bila letošnja redna skupščina izvedena še pred junijem. Za nova nadzornika, ki bosta v nadzornem svetu zastopala kapital, sta bila izvoljena in potrjena Robert Černe in Dušan Grlica iz družbe DH-Storitve (hčerinska družba Delavske hranilnice), ki je 60,62-odstotna lastnica Pomurskih mlekarn. Oba bosta mandat nastopila z dnem vpisa sprememb v sodni register, saj ima družba po novem namesto petčlanskega le še tričlanski nadzorni svet, zaposlene pa bo še naprej zastopal Dejan Rob. Nataša Juhnov Pomurske mlekarne so po prisilni poravnavi v odlični poslovni kondiciji. Vsi dosedanji nadzorniki in sedanji direktor Robert Serec so prejeli razrešnico za poslovno leto 2015, ne pa Dušan Lanščak, ki je Pomurskim mlekarnam direktoroval do 4. februarja 2015 in bil nato krivdno razrešen zaradi slabega poslovanja družbe. Lanščak sicer meni drugače in družbo toži za dobrih 300 tisoč evrov. Kot je dejal Serec, je bilo lansko poslovanje podobno predlanskemu, pri čemer so bili prihodki zaradi nižjih končnih cen mleka za nekaj odstotkov nižji (predlani 36,3 milijona evrov), čisti dobiček (predlani poldrugi milijon evrov) je bil prav tako nekaj manjši. "Predelali smo 60 milijonov litrov mleka, za letos načrtujemo 65 milijonov litrov. Pomemben dosežek je, da smo s plačevanjem obresti finančnim upnikom zdaj na tekočem. Ostaja 6,2 milijona evrov dolgov, ki se jih bo začelo izplačevati julija prihodnje leto, julija letos pa bo treba poplačati dobavitelje v celotnem znesku 5,3 milijona evrov," je opozoril Serec. Letos poslujejo z majhnim dobičkom, saj so odkupne cene mleka poskočile za 20 odstotkov, kon