Ptujska bolnišnica ni dobila soglasja za najem posojila

Ptujska bolnišnica ni dobila soglasja za najem posojila
Svet zavoda danes vodstvu ptujske bolnišnice ni dal soglasja za najem treh milijonov evrov posojila, s katerim želi premostiti trenutne likvidnostne težave bolnišnice. Letno poročilo za lansko leto, ki kaže izgubo 1,1 milijona evrov, pa so sprejeli le delno. Vodstvu zavoda so dali mesec dni časa, da poda odgovore na njihove pomisleke. Kot je po več kot pet ur trajajoči seji, ki je tokrat izjemoma potekala za zaprtimi vrati, povedala predsednica sveta zavoda Sonja Žibrat, so sprejeli računovodski del letnega poročila za leto 2016, na poslovni del pa so imeli številne pripombe. "Predvsem bo treba pojasniti odstopanja od finančnega načrta in programa dela. Nismo se strinjali z vsemi argumenti za nastanek izgube, ki jih je opredelilo vodstvo bolnišnice," je dejala. "Del razlogov za nastanek izgube je zagotovo objektivne narave in nanje bolnišnica ne more vplivati. Ne moremo pa se strinjati s tem, da vsaj na del te izgube bolnišnica nima vpliva in da na odhodkovni strani ne more nič narediti, da bi bila ta nekoliko manjša," je dodala. Glavna težava naj bi bila v tem, da je vodstvo bolnišnice pričakovalo od financerjev več, kot je bilo dogovorjeno po pogodbi, in tako tudi predstavljalo rezultate čez leto. "Poslovni dogodki se morajo knjižiti v skladu s pogodbo, ne v skladu s pričakovanji," je poudarila Žibratova. Po njenih besedah so bili člani sveta zavoda nad poslovnim izidom leta 2016 "presenečeni in razočarani, predvsem iz tega razloga, ker nam je vodstvo bolnišnice vso obdobje prikazovalo uravnoteženo poslovanje". Kot je dejala, ne morejo razumeti, kako je bilo lahko še na decembrski seji sveta zavoda rečeno, da bo 14.000 evrov plusa, zdaj pa se kaže izguba v višini 1,1 milijona evrov. Po besedah direktorja Andreja Levaniča so tudi sami razočarani nad finančnim poslovanjem v letu 2016. "Kar se tiče komentarjev v poslovnem delu letnega poročila, so precej različne interpretacije. Tisti, ki smo strokovnjaki s tega področja, življenja, zdravstva, imamo povsem drugačne p