Poslovanju Akosa negativno mnenje računskega sodišča

Poslovanju Akosa negativno mnenje računskega sodišča
Računsko sodišče je Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) zaradi več nepravilnosti za poslovanje v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje. Akos med drugim pri predlogu tarif ni upošteval stroška amortizacije, direktorju je izplačal previsoki dnevnici za tujino ter kršil predpise o javnem naročanju.