Koliko gozda bo posekanega zaradi Magne Steyr?

Koliko gozda bo posekanega zaradi Magne Steyr?
Ne neposredno zaradi investicije Magne Steyr ob mariborskem letališču, ampak na zahtevo kmetijskega ministrstva se bo nadomestilo okrog 60 hektarjev od skupno približno 90 hektarjev kmetijskih zemljišč. Zato bodo padla drevesa v gozdu med Rogozo (v občini Hoče-Slivnica) in Miklavžem, kamor bo po poseku prepeljana tudi zemljina z Magninega zemljišča. Miklavški občinski svetniki in miklavški župan Leo Kremžar so na prejšnji seji občinskega sveta opozorili, da naj bi po občinskem prostorskem načrtu sosednje občine Hoče-Slivnica bilo posekanega kar 80 hektarjev gozda med Rogozo in Miklavžem. Spomnimo, pred leti sta bila posekana "zgolj" dva hektarja gozda v Miklavžu, ko naj bi se gradilo stanovanjsko naselje (tega še zdaj ni, drevesa pa so posekana), pa je bilo veliko nasprotovanja krajanov in javnosti, tokrat, ko je v igri investicija Magne, je vse tiho, pravijo. "Posekan bo le manjši del gozda" In kako zadeve komentira Marko Soršak, župan občine Hoče-Slivnica? "Informacije o 80 hektarjih nikakor ne držijo. S sekanjem gozda se bo nadomeščalo kmetijska zemljišča ob letališču - območje Magne. Vseh je približno 90 hektarjev, stavbnih 15 hektarjev, kmetijskih pa 75 hektarjev, ki jih bo zasedla Magna. In zahteva kmetijskega ministrstva je, - kot omilitveni ukrep, da se kmetijska zemljišča nadomestijo. Toda ta investicija je predvidena v štirih fazah, in če bo do nje v popolnosti prišlo, bo treba nadomestiti do 60 hektarjev. To mora nadomestiti bodisi država ali pa v njenem imenu sklad kmetijskih zemljišč, nekaj zemljišč je v lasti zasebnikov. V tej prvi fazi bo šlo za 8,62 hektarja, druga faza pa naj bi sledila že v prihodnjem letu, ko bi bilo dodatno posekanih 22,87 hektarja. Na celotnem območju med Rogozo in Miklavžem je sicer približno 300 hektarjev gozdnate površine (ta v Sloveniji ni posebej zaščitena, saj je Slovenija ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, op. a.), tako da tudi ne drži, da bi kdaj bil v celoti ta gozd posekan, tudi če bi Magnina investicija zaživela na